22 lutego 2024

Geotechnika – nauka pomocna przy właściwym posadowieniu budynku

Wśród wielu nauk interdyscyplinarnych, wykorzystujących różne dyscypliny naukowe znajduje się geotechnika, dziedzina zajmująca się badaniem gruntów. Znajduje ona powszechne zastosowanie przy badaniu gruntów przeznaczonych pod budowę nieruchomości, ale także przy diagnostyce nawierzchni wykorzystywanych jako ciągi komunikacyjne oraz analizie stateczności nasypów, zboczy czy chociażby wałów przeciwpowodziowych. Badania geotechniczne pozwalają szybko uzyskać potrzebne informacje o badanym podłożu i zaplanować odpowiednie działania.

Zastosowanie geotechniki w budownictwie jedno i wielorodzinnym

Pękające ściany domu, osiadający budynek to często pojawiające się problemy, które spowodowane są zwykle złym wyborem fundamentowania. Zastosowanie tradycyjnych metod stawiania fundamentów, przy gruntach o słabej nośności może doprowadzić do tego typu problemów. Dlatego zanim rozpocznie się fundamentowanie pod budowę nieruchomości, pierwszym, najważniejszym krokiem jest ocena i dokładne badanie gruntów. Przeprowadzenie takich badań pozwoli uniknąć niemiłych niespodzianek w postaci osadzania się budynku i efektów z tym związanych.

Badania geotechniczne to potrzebna inwestycja

Przeprowadzenie badań gruntu nie jest skomplikowanym i długotrwałym zabiegiem. Specjalista geotechnik nawierca kilka, głębokich otworów, w które wprowadza specjalne sondy. Za ich pomocą bada gęstość gruntów, stopień ich plastyczności, skład chemiczny znajdujący się w ewentualnych wodach gruntowych i ich wpływ na fundamenty. Te wszystkie dane są niezwykle pomocne w ocenie nośności gruntów i są cenną informacją dla inwestora.